Print

- Tuinarchitectuur – aanleg en onderhoud –


Om u een beeld te geven wat te verwachten bij de keuze van een grondige opsmukbeurt van uw tuin, geeft TuinDesign Maelbrancke u graag de nodige informatie mee.

Hierbij kan u het volgende verwachten bij TuinDesign Maelbrancke:

 

1) KENNISMAKINGSGESPREK

 

Bij ons eerste kennismakingsgesprek kom ik tot bij u om al uw wensen en noden te bespreken. Hierbij geef ik reeds de nodige instructie mee van wat (on)mogelijk is van uw wensen om te verwerken in uw tuin. Aan de hand van dit gesprek kan er ook een duidelijk beeld gevormd worden van wat de kostprijs zal zijn en in welke tijdspanne de wensen dienen te worden gerealiseerd. Deze eerste kennismaking is natuurlijk volkomen vrijblijvend.

 

2) INVENTARISATIE – OPMETING

 

In deze fase zal uw tuin in de bestaande toestand volledig worden opgemeten en de bestaande elementen op plan worden gezet. Op deze wijze kan in bepaalde tuinen dat iets worden gevonden wat de tuin in het nieuwe ontwerp een karakter geeft (bijvoorbeeld een karaktervolle boom, ornament, …), net datgene waar TuinDesign Maelbrancke telkens naar opzoek gaat. Indien noodzakelijk worden ook hoogtemetingen uitgevoerd om tijdens het ontwerpproces hiermee rekening te houden en de grenzen te kennen van de hoogteverschillen in de tuin.

 

3) ONTWERPPROCES


Zodra alle nodige gesprekken zijn afgerond en alle gegevens zijn bekomen start het denkproces, waarbij een voorontwerp word gemaakt. Bij het einde van het voorontwerp word een nieuwe afspraak gemaakt en het voorontwerp voorgesteld. Om u een duidelijker beeld en ruimtelijk inzicht te geven zorgt TuinDesign Maelbrancke voor enkele 3D-beelden die u het volledige ontwerp tonen uit verschillende zichten van het tuinontwerp. Indien enkele aanpassingen dienen te worden uitgevoerd, worden deze genoteerd om dit aan te passen in het definitief ontwerp.

 

4) UITWERKINGSPROCES


De (nodige aanpassingen) worden aangebracht in het definitief ontwerp. Tijdens dit proces wordt een volledige bundel opgemaakt van verschillende plannen, als volgt samengesteld:

-          Definitief ontwerp (grondplan van het tuinontwerp voorzien van de nodige 3D-beelden).

-          Matenplan: op dit plan staan de exacte maten op voor de correcte uitvoering van het tuinontwerp.

-          Beplantingsplan: Op dit plan worden alle planten zorgvuldig aangeduid. Tijdens het kennismakingsgesprek worden bepaalde wensen omtrent beplanting. Deze worden bekeken en aangepast naargelang de visie, de grondsoort en de directe omgeving, bloeiperiodes, …. Tijdens het ontwerpproces worden de gekozen planten met u overlopen. Hierbij wordt een beplantingsindex (foto’s, hoeveelheid te gebruiken en kenmerken) toegevoegd.

-          Detailplan: Hierop worden van de constructies, elementen (watervallen, keermuren, muren, …) technische details opgemaakt, alsook doorsneden van bepaalde plaatsen in het ontwerp om dit in uitvoering te kunnen verwezenlijken.

-          Verlichtingsplan: Indien van toepassing en gewenst wordt een verlichtingsplan opgemaakt met daarbij horende types verlichting (foto's)

-          Portfoliobundel (is enkel van toepassing indien u zelf uw tuin aanlegt): In deze bundel worden alle te gebruiken materialen voorgeschreven met de hoeveelheden zodat u uw tuin zoals het plan volledig zelf kan aanleggen naar uw budget.

-          Raming/Lastenboek: Indien u iemand kent die uw tuin wenst aan te leggen, wordt een raming/lastenboek opgemaakt, zodoende de tuin te kunnen aanleggen zoals deze voor u ontworpen werd. Gezien TuinDesign Maelbrancke zelf kan instaan voor de aanleg van uw tuin en ook enkel samenwerkt met vakbekwame mensen is de opmaak van een lastenboek een verloren kost.

 

5) WERFOPVOLGING 


Indien u iemand kent die uw tuin wenst aan te leggen, doet TuinDesign Maelbrancke de werfopvolging, waarbij er wekelijks langsgekomen word om de werken te inspecteren en eventuele onvoorziene problemen en/of werken te besprekingen met u en de aannemer. Dit biedt u het voordeel dat TuinDesign Maelbrancke alle werken in uitvoering coördineert. TuinDesign Maelbrancke is een geregistreerd tuinaannemer die zelf kan instaan voor de aanleg van uw tuin. Hierbij kiest u dan ook voor de beste oplossing gezien het tuinontwerp door TuinDesign Maelbrancke gekend is en uw tuin tot in de kleinste details zal verzorgt worden om het gewenste effect te bereiken. Dit bespaart u dan ook de kost voor de werfopvolging. Indien uzelf instaat voor de aanleg van uw tuin, wordt u het nodige advies verleent.


6) ONDERHOUD

 

Een tuinontwerp is niet enkel de aanleg van verharding, beplantingen, …. Om het tuinontwerp tot zijn volle recht te laten komen en het gewenste effect te verkrijgen dient deze tuin ook te worden onderhouden. Hiervoor kunt ook altijd beroep doen op TuinDesign Maelbrancke. Gezien perfect geweten is welke planten werden gebruikt kan een perfect onderhoudsschema opgemaakt worden. Indien u zelf groene vingers heeft en zelf uw tuin wenst te onderhouden, geen probleem. Dit komt tijdens het kennismakingsgesprek aan bod en word in het uitwerkingsproces bij de beplantingsindex een onderhoudsschema van uw tuin gevoegd.

TuinDesign Maelbrancke
Turkeyenstraat 13B
8830 Gits

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.